Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1Hỗ trợ 2Hỗ trợ 3
01665.399.839
0985.515.690
0435643150
Sản phẩm
Phần mềm quản lý công văn và văn bản
Giới thiệu
Công ty cổ phần phần mềm Minsoft Việt Nam là công ty chuyên cung cấp các giải pháp phần mềm một cách toàn diện nhất, phát triển phần mềm ứng dụng, trang bị phần cứng, thiết kế website.
Khách hàng - đối tác
Ủy ban Tỉnh Phú Thọ là cơ quan hành chính nhà nước nằm trong hệ thống hành chính Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là cơ quan chấp hành của Hội đồng Nhân dân Tỉnh Phú Thọ, cơ quan hành chính nhà nước ở thành Tỉnh Phú Thọ, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Nhân dân Tỉnh và cơ quan nhà nước ở Trung ương Nhà nước Việt Nam, chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp Việt Nam, pháp luật, các văn bản của Chính phủ Việt Nam và các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Tỉnh. Ủy ban Tỉnh Phú Thọ do Hội đồng Nhân dân Tỉnh bầu ra. Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, TP. Việt Trì, Phú Thọ Điện thoại: 0210.3812494 Fax: 0210.3811485