Giới thiệu công ty
Thông tin chung

 

ng ty c phn phn mềm Minsoft Vit Nam là công ty chuyên cung cp các gii pháp phn mềm mộtch toàn din nht, phát trin phn mm ng dụng, trang b phn cng, thiết kế website.

Minsoft mong muốn trở thành doanh nghip phn mềm hàng đu Việt Nam, vươn ra thế gii; tạo ra nhng giá tr mang tính đột phá trong công ngh ng dụng vào trong hot đng kinh doanh cũng như trong cuộc sng, to ra nhng giá tr riêng đóng góp vào sthành công của mọi khách hàng.

 

Vi mong muốn đưc hỗ tr Q khách hàng nhiu nht trong hot đng sn xut kinh doanh, mang li s tin li, nhanh chóng, chính xác thông qua ng dng c sn phm phn mềm; c sn phm ca Minsoft luôn đưc thiết kế bi c chuyên gia lập trình vi nhiu năm kinh nghim đã tng làm việc ti các công ty tin hc hàng đu c nưc như FPT, Viettel, dch v đào tạo sau khi trin khai ng dng phn mm luôn đưc chú trng.

 

 Tên đầy đủ: Công ty cổ phần Phần mềm Minsoft Việt Nam

 Slogan: Cùng bạn tạo lập những giá trị riêng

 

  CÁC SẢN PHM DỊCH V CHÍNH CA MINSOFT

 

1.   Cung cấp các giải pháp, sản phm phần mm v quản hành chính tại các cơ quan, doanh nghiệp

-    Cung cấp phn mm qun lý văn bn-h sơ công việc.

 

-    Cung cấp phn mm h trợ gii quyết h sơ th tc hành chính theo cơ chế mt ca-mt cửa liên thông.

-    Cung cấp phn mm qun lý khiếu ni t o.

 

-    Cung cấp phn mm qun lý tin lương

 

-    Cung cấp phn mm qun lý nhân s

 

2.   Cung cấp các giải pháp, sản phm phần mm v quản bnh viện

 

-    Cung cấp phn mm qun lý nhân s bnh viện

 

-   Cung cấp gii pháp phn mm tng th cho bnh viên

 

3.   Cung cấp các giải pháp xây dựng Website, báo đin tử, thương mại đin t, trường hc, bnh vin

 

-    Thiết kế website cho c cơ quan nhà nưc, doanh nghip lớn

 

-    Thiết kế website báo đin t

 

-    Sn phm phục v hot đng qun tr a son của c tòa son báo Trung ương, đa phương.

-    Thiết kế website thương mi đin t

 

-    Thiết kế website trưng hc

 

-    Thiết kế website bnh vin

 

-    Thiết kế website theo yêu cầu của khách hàng

 

4.   Cung cấp dịch v phần mm theo u cầu ca khách hàng