Địa điểm công ty
TÊN CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MINSOFT VIỆT NAM

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

-    Thiết kế c sn phm phn mềm

-    Cung cấp c dch vphn mm

-    Phát trin phn mm ng dng trong vin thông

-    Cung cấp c sn phm phn cng

-    Nghiên cứu công ngh thông tin

 

 

   Trụ sở tại Thành phố Hà Nội

 

   Đa ch: Số 38B, P. Thịnh Quang, Q. Đống Đa,  Ni

   Đin thoi: (844) 35643150

   Fax:          (844) 35643150

   Email: contact@minsoft.vn

   Website:  www.minsoft.vn