Phần mềm quản lý khách sạn, nhà nghỉ

 

Tổng quan

Việc quản lý khách sạn, nhà nghỉ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với phần mềm quản lý khách sạn, nhà nghỉ của công ty cổ phần Minsoft Việt Nam.

 

Các chức năng chính

§         Đặt phòng, xem phòng cho khách ở bộ phận tiền sảnh:

o Đặt phòng theo khách riêng lẻ

o Đặt phòng theo nhóm

o Đặt phòng nhanh theo loại phòng

o Chu yển phòng, chuyển nhóm

o Tìm kiếm nâng cao

o Tìm phòng rỗi

o Tạo hàng đợi, hủy đặt phòng

o Tạo phòng dành riêng

o Quản lý check in theo nhóm, theo khách riêng lẻ

o Quản lý trả phòng

o Xem nhanh thống kê phòng trong ngày: Số khách đến, khách đi, số phòng còn trống, phòng đặt, phòng khóa, số phòng đang có khách, phòng quá giờ check in, check out...

 

§         Quản lý thu chi

o Tạo hóa đơn thanh toán(Tổng hợp toàn bộ dịch vụ khách sử dụng của nhiều phân hệ, tiền buồng phòng, chi tiết các khoản đã trả, khoản còn nợ)

o Lịch sử thanh toán

o Danh sách khách nợ tiền

o Quản lý nợ phải thu

o Quản lý nợ phải trả

 

§         Quản lý buồng phòng

o Quản lý trạng thái phòng

o Quản lý tài sản buồng phòng

o Thống kê tổng hợp buồng phòng theo ngày

 

§         Quản lý điện thoại

o Quản lý các cuộc gọi đến, đi

o Quản lý các cuộc gọi nội bộ

o Thiết đặt đơn giá điện thoại theo giá bưu điện + phần trăm dịch vụ + VAT.

o In hóa đơn chi tiết, tổng hợp sử dụng dịch vụ điện thoại cho từng phòng, nhiều phòng.

 

§         Quản lý báo cáo

o Báo cáo tài chính, doanh thu

o Báo cáo buồng phòng

o Lịch sử khách, nhóm đặt phòng, hủy phòng...

o Báo cáo hồ sơ khách

o Báo cáo về dịch vụ

o Báo cáo thu ngân

 

§         Quản lý dịch vụ nhà hàng/ăn uống

o Quản lý dịch vụ sử dụng theo khách đơn lẻ, khách dùng dịch vụ do nhóm thanh toán

o Quản lý dịch vụ sử dụng theo nhóm

o Thanh toán hóa đơn trước hoặc thanh toán khi check out

o Tích hợp các dịch vụ sử dụng tại phân hệ quản lý nhà hàng, quản lý tổng đài

 

§         Quản lý hệ thống

o Quản lý cấu hình hệ thống.

o Phân quyền sử dụng cho người dùng đến từng thao tác trong chương trình, đến hệ thống báo cáo, chức năng hệ thống.

o Quản lý thông tin, thiết đặt giá buồng phòng, tài sản buồng phòng.

o Quản lý danh mục.

o Thông số hệ thống những ngày đặc biệt như ngày lễ, ngày tết, noen, …