Phần mềm quản lý bệnh viện

Khách hàng: Bnh vin đa khoa Tỉnh Phú Thọ, Bnh vin da liu Tnh Thanh Hóa, Bnh vin phsản Hi Phòng

Mục tiêu chung

Ứng dụng CNTT tại bệnh viện theo hướng bệnh viên thông minh nhằm nâng cao chất lượng khám, chưa bệnh cho nhân dân và tăng cường công tác quản lý một cách hiệu quả, toàn diện cho ngành y tế.

Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng thí điểm hệ thống bệnh án điện tử: lưu trữ các thông tin khám chữa bệnh như thông tin hành chính, thông tin khám, điều trị, kết quả xét nghiệm, kết quả chẩn đoán hình ảnh (không lưu ảnh), các đơn thuốc tại máy chủ của bệnh viện. Hệ thống bệnh án điện tử bao gồm các hạng mục sau:

+ Phần mềm quản lý bệnh viện gồm các chức năng: quản lý hành chính, quản lý khám bệnh ngoại trú, nội trú, quản lý viện phí, quản lý xét nghiệm, quản lý chẩn đoán hình ảnh, quản lý dược, vật tư theo một quy trình tối ưu và thông minh cho bệnh viện. Định hướng thành mô hình phần mềm điểm để có thể áp dụng cho các bệnh viện tuyến tỉnh khác hoặc các bệnh viện tuyến huyện.

+ Phần mềm kết nối máy xét nghiệm cho 3 máy xét nghiệm sau: AU2700, Cobas E411, ClinitekStatus.

      Dữ liệu đầu ra (output data) của các phần mềm trên sẽ tạo thành bệnh án điện tử.

- Xây dựng thí điểm hệ thống y bạ điện tử: là phiên bản rút gọn của bệnh án điện tử, chỉ bao gồm các thông tin về hành chính, thông tin chẩn đoán, đơn thuốc của bệnh nhân. Và cho phép bệnh nhân truy cập các thông tin này tại trang web của bệnh viện.

- Xây dựng thí điểm thẻ thông minh gồm 12 đầu đọc và 10 thẻ thông minh

      Nguyên lý ứng dụng; Phương pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ; Số liệu, Cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...); Đề án, qui hoạch; Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác

1- Hệ thống bệnh án điện tử

- Thông tin hành chính của bệnh nhân

- Thông tin hỏi bệnh bệnh nhân

- Thông tin khám bệnh bệnh nhân

- Thông tin xét nghiệm của bệnh nhân

- Thông tin CHDA của bệnh nhân

- Thông tin PTTT của bệnh nhân

- Thông tin BHYT của bệnh nhân

- Thông tin các lần khám bệnh, điểu trị nội trú của bệnh nhân

2- Hệ thống y bạ điện tử (Có thể tạo ra 100 y bạ điện tử / 1 giờ)

- Thông tin hành chính của bệnh nhân

- Thông tin hỏi bệnh bệnh nhân

- Thông tin khám bệnh bệnh nhân

- Thông tin xét nghiệm của bệnh nhân

- Thông tin CHDA của bệnh nhân

- Thông tin PTTT của bệnh nhân

- Thông tin BHYT của bệnh nhân

- Thông tin các lần khám bệnh

Phần mềm

- Có khả năng kết nối máy xét nghiệm.

- Có thể tạo ra (output) 100 bệnh án điện tử cho 100 bệnh nhân/ 1 giờ.

- Đạt các tiêu chí sau:

+ HL7

+ DICOM 3.0

+ ICD10

+ Database PostgresSQL

+ Hệ điều hành Linux

+ Công nghệ C# .net

+ Công nghệ tự động nâng cấp

+ Công nghệ tự động backup

3- Hệ thống quản lý bệnh nhân bằng Thẻ thông minh

- Tích hợp với hệ thống bệnh án điện tử, y bạ điện tử.

- Giúp bệnh nhân dùng thẻ để đăng ký khám bệnh nhanh chóng, chính xác.

4- Báo cáo quy trình xây dựng phần mềm

- Tài liệu yêu cầu người dùng

- Tài liệu phân tích thiết kế chức năng

- Tài liệu phân tích thiết kế CSDL

- Tài liệu hướng dẫn cài đặt

- Tài liệu hướng dân sử dụng