Cổng thông tin đa phương tiện

Khách hàng: Ban quản lý khu du lịch Vịnh Hạ Long

Tổng quan

Hệ thống hỗ trợ thực hiện quản lý các hạng mục khu du lịch Hạ Long

Các chức năng chính

- Chức năng quản lý nội dung

- Chức năng liên kết nội dung

- Chức năng quản lý album

- Chức năng quản lý chủ đề

- Chợ trực tuyến

- Quản lý người sử dụng

- Chức năng quản trị quyền

- Chức năng dịch vụ dùng chung

- Chức năng quản lý danh mục

- Chức năng hỗ trợ đa ngôn ngữ

- Chức năng tìm kiếm

- Blog

- Forum

- Trip Planning

- Gặp gỡ và tán gẫu

- Thăm dò ý kiến

- Quản lý hoạt động

- Sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu

- Hỗ trợ RSS

- Menu cá nhân