Phần mềm quản lý phòng khám

Khách hàng: Phòng khám sản phkhoa Quân Đi, TP Việt Trì, tnh Phú Th

Tổng quan: Qun lí toàn bộ quá trình khám chữa bnh, xut nhp thuc, vin phí của mt phòng khám theo chu trình khép kín

Các chức năng chính